Privatni logoped za decu i odrasle Niš

Individualni pristup svim poremećajima komunikacije, hranjenja i ponašanja.

Mi verujemo da svaka osoba ima svoju jedinstvenost. Poštovanje individualnosti temelj je uspešnog tretmana.

Nakon sveobuhvatnog sagledavanja i testiranja vrši se procena aktuelnih mogućnosti. Na osnovu toga predlaže se plan i program za proširivanje potencijalnih mogućnosti i postizanje željenih rezultata.

Dostupan vam je timski koncept logoped-defektolog-psiholog

  • korekcija izgovora, čitanja i pisanja
  • terapijsko hranjenje
  • terapija mucanja
  • pomoć pri učenju i ponašanju
  • nerazumljiv govor
  • progovaranje
  • afazije  

 

Višegodišnje kliničko iskustvo

Osnivač logopedskog kabineta VIJUGA TORLAK je MSc Nataša Torlak Vasić, defektolog- logoped višegodišnjeg kliničkog iskustva u radu sa decom i odraslima. 

Naročito se specijalizovala za teškoće u govoru kod dece i odraslih koje imaju neurološko poreklo, izostanak govora, afazije i mucanje. 

Kontinuirano se usavršava u različitim oblastima ranog dečjeg razvoja. Senzorna integracija, reedukacija psihomotorike, Brain Gym i logopedske masažne sonde su prvi izbor dopune klasičnom logopedskom tretmanu. 

Terapijsko hranjenje je nešto po čemu se izdvaja, kao prvi terapeut hranjenja za poremećaje hranjenja, pijenja i gutanja u Nišu, južna Srbija. 

Bogato radno iskustvo stekla je u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu i Nišu i Kliničkom centru Niš u Klinici za rehabilitaciju. Intenzivno je sarađivala sa Klinikama za neurologiju, neurohirurgiju, dečju neurologiju, pedijatriju i dečjim odeljenjem Zavoda za zaštitu mentalnog zdravlja.  

Smatramo da su pravovremena dijagnostika, rana intervencija i podržavajuća komunikacija ključ uspeha u logopedsko-defektološkom tretmanu. 

 

Usluge

Galerija

Kontaktirajte nas, za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Copyright © Logopedvijuga.com, Powered by Alas.rs
LOKACIJA     
Svetosavska 8/4 I sprat Niš

Kontaktirajte nas, za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Copyright © Logopedvijuga.com, Powered by Alas.rs

Podelite

Konsultacija (testiranje i savetovanje)

Tretman artikulacije
(dislalija)

Tretman nerazumljivog govora (disfazija)

2000din

9000din mesečno / 2x nedeljno

12000din mesečno / 2x nedeljno

1. KONSULTACIJA (testiranje i savetovanje) Cena 2000 din

Konsultacija (testiranje i savetovanje)

2000din

Tretman artikulacije (dislalija)

9000din mesečno / 2x nedeljno

3. TRETMAN NERAZUMLJIVOG GOVORA (disfazija) Cena mesečno 12,000 din 2x nedeljno

Tretman nerazumljivog govora (disfazija)

12000din mesečno / 2x nedeljno

Tretman progovaranja
(alalija)

Tretman
mucanja

Tretman
autizma

5000din mesečno / 1x nedeljno

12000din mesečno / 2x nedeljno

15000din mesečno / 3x nedeljno

4. TRETMAN PROGOVARANJA (alalija) Cena mesečno 5,000 din 1x nedeljno

Tretman progovaranja
(alalija)

5000din mesečno / 1x nedeljno

5. TRETMAN MUCANJA Cena mesečno 12,000 din 2x nedeljno

Tretman
mucanja

12000din mesečno / 2x nedeljno

6. TRETMAN AUTIZMA Cena 15,000 din 3x nedeljno

Tretman
autizma

15000din mesečno / 3x nedeljno

Tretman čitanja i pisanja (disgrafija)

Tretman govorne
apraksije

Tretman
disfonije

12000din mesečno / 2x nedeljno

12000din mesečno / 2x nedeljno

9000din mesečno / 2x nedeljno

7. ТRETMAN ČITANJA I PISANJA (disgrafija) Cena mesečno 12,000 din 2x nedeljno

Tretman čitanja i pisanja (disgrafija)

12000din mesečno / 2x nedeljno

8. TRETMAN GOVORNE APRAKSIJE Cena mesečno 12,000 din 2x nedeljno

Tretman govorne apraksije

12000din mesečno / 2x nedeljno

10. TRETMAN DISFONIJE Cena mesečno 9,000 din 2x nedeljno

Tretman
disfonije

9000din mesečno / 2x nedeljno

Tretman
afazije

17500 mesečno / 2x nedeljno

11. TRETMAN AFAZIJE mesečno 17,500 din 2x nedeljno

Tretman
afazije

17500 mesečno / 2x nedeljno